Vieringen februari 2014

 

Maria Lichtmis

Het feest van de Opdracht van Christus in de tempel

Zondag 2 februariMaria Lichtmis  (A)
9.30 uur: H. Mis m.m.v. het Parochieel Koor
Na de viering wordt de Blasiuszegen gegeven.
Voorganger: pater P. Westerman
Collecte: 1 voor eigen parochie & 2 plaatsengeld

Zondag 9 februari – 5e zondag door het jaar (A)
9.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: mevr. P. Abeln
Collecte: 1 voor eigen parochie & 2 plaatsengeld

Zaterdag 15 februari – 6e zondag door het jaar (A)
19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: G. Oude Groen, diaken
Collecte: 1 voor eigen parochie & 2 plaatsengeld

Zondag 23 februari familieviering  –  7e zondag door het jaar (A)
9.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het kinderkoor en organist
Voorganger: W. Achtereekte
Collecte: 1 voor eigen parochie & 2 plaatsengeld

Vooraankondiging
Zondag 2 maart – 8e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur: H. Mis  m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: F. Hogenelst, pastoor