Voorleesbrief R.K. bisschoppen van Nederland voor de gelovigen

De Nederlandse bisschoppen hebben een gezamenlijke brief geschreven. De brief wordt per bisdom verzonden aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers met het verzoek om in het weekeinde van 17 en 18 december 2011 voor te lezen tijdens de vieringen, en eventueel ook op andere wijze te publiceren in de parochie. De brief van de bisschoppen is een reactie op het eindrapport van de Commissie Deetman dat op 16 december 2011 is gepresenteerd.

Klik hier voor de Voorleesbrief 4e zondag vd Advent van de Nederlandse bisschoppen.