Voorleesbrief R.K. bisschoppen van Nederland voor de gelovigen

De Nederlandse bisschoppen hebben een gezamenlijke brief geschreven. De brief wordt per bisdom verzonden aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers met het verzoek om in het weekeinde van 17 en 18 december 2011 voor te lezen tijdens de vieringen, en eventueel ook op andere wijze te publiceren in de parochie. De brief van de bisschoppen […]