Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping op 1 september

IMG_1127 (2)De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept de gelovigen op tot deelname aan de Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping op 1 september. Dat heeft het secretariaat van de Nederlandse Kerkprovincie bekendgemaakt.

De speciale gebedsdag werd door paus Franciscus ingesteld nadat vertegenwoordigers van de oosters-orthodoxe kerken hem daartoe hadden opgeroepen. In de orthodoxe kerken wordt al langer op de eerste dag van september voor het milieu gebeden.

De instelling van de scheppingsdag in de Rooms-Katholieke Kerk was een uitvloeisel van de publicatie van Laudato si’ in juni van dit jaar. In deze encycliek bepleit paus Franciscus een ‘integrale ecologie’, waarbij zorg voor de schepping en zorg voor de armen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

De Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping staat in het teken van ‘ecologische bekering’. Christenen dienen hun geloof in Christus zichtbaar te maken door respectvol om te gaan met de wereld om hen heen.

Bron: RKK.nl 

p.s. Voor meer informatie over de encycliek Laudatosi’ vindt u op www.rkdocumenten.nl .