Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

PASSION
Palmzondag  17 april 2011
Emmanuelkerk te Zutphen
Start 11.00 uur met feestelijke Heilige Mis

Op Palmzondag 17 april is in de Emmanuelkerk te Zutphen de jaarlijkse jongerenmanifestatie van het Bisdom: PASSION.
De dag begint  om 11.00 uur met een feestelijke Heilige Mis. De aartsbisschop Eijk gaat hierin voor. De hele dag staat in het teken van de Wereldjongerendagen in Madrid.

Voor meer informatie, klik hier .