Wijding Mariabeeld

De wijding

De wijding

Op zondag 26 oktober jl. is het Mariabeeld in het kapelletje op het kerkhof onder grote belangstelling gewijd.

Na de viering waarin pastoor F. Hogenelst voorging gingen velen in processie naar het kerkhof. Na een gebed en een Marialied werd het beeld gewijd. Daarna sprak de pastoor de zegen uit waarna velen naar de pastorie gingen voor een kop koffie of thee.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.

Samenzang