De zeven werken van barmhartigheid

PASTOOR ZWEERS SCHRIJFT OVER DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

Pastoor Gerben Zweers, die nu ook al weer 7 jaar in Culemborg staat, heeft samen met zijn pastoraal team een boekje geschreven over de zeven werken van barmhartigheid.

De werken van barmhartigheid zijn onder andere ‘de hongerigen te eten geven’, de ‘dorstigen te drinken geven’ en ‘de naakten kleden’. De aanleiding,’ zo zegt pastoor Zweers, ‘is het 125 jarig bestaan van de Sint Barbarakerk, maar de opdracht om de hongerigen te eten te geven en de vreemdelingen te herbergen geldt voor ons allemaal.’

Bij ieder werk van barmhartigheid is een afbeelding van een gebrandschilderd raam, en er staat geschreven wat de bijbel zegt over het werk van barmhartigheid, welke heilige er bij hoort en waarom, wat de kerkvader Augustinus er over zegt en een meditatie. Het boekje is te koop voor € 16,95, ISBN-nummer  9789048423613.

Interesse? Het is ook te bestellen bij pastoor Zweers De kosten van € 16.95 zijn inclusief verzendkosten.