Een kostelijk boek – 150 jaar Kerk in Joppe –

In het blad Geschiedenis Magazine van maart 2019 staat een recensie over het boek ‘150 jaar Kerk in Joppe’. Kortweg: ‘Een kostelijk boek’! Ter gelegenheid van het jubileumjaar is het boek ‘150 jaar Kerk in Joppe’ uitgegeven door de Stichting Vrienden van de Joppekerk . Het boek is geschreven door Froukje Holtrop. In het Geschiedenismagazine maart 2019 […]

De zeven werken van barmhartigheid

PASTOOR ZWEERS SCHRIJFT OVER DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID Pastoor Gerben Zweers, die nu ook al weer 7 jaar in Culemborg staat, heeft samen met zijn pastoraal team een boekje geschreven over de zeven werken van barmhartigheid. De werken van barmhartigheid zijn onder andere ‘de hongerigen te eten geven’, de ‘dorstigen te drinken geven’ en […]