Ziekenzalving

ziekenzalvingZoals u weet hebben we een aantal jaren de gezamenlijke ziekenzalving georganiseerd op de woensdag na Pinksteren. Helaas hebben wij moeten constateren dat vorig jaar de belangstelling hiervoor gering was. Daarom hebben we besloten dit jaar de ziekenzalving over te slaan. Wij hopen dan dat er volgend jaar  weer genoeg aanmeldingen zullen zijn voor deze eucharistieviering met gezamenlijke ziekenzalving.

Natuurlijk blijft er de mogelijkheid om een persoonlijke ziekenzalving aan te vragen via de werkgroep huisbezoek  (tel. 0575-494317).  Hopelijk heeft u begrip voor dit besluit.