2de huis gerestaureerd met de gift van Joppe

Informatie over de voortgang van het Mexico project ‘Een Waardige woning’

In het jubileumjaar hebben we het project van pater John Auping SJ omarmd. Het project bestaat uit het renoveren van de woningen van de armste die getroffen zijn door de aardbeving in 2017. De inzameling voor het Mexico-project heeft € 8.026,57 opgebracht.

In mei (2019) hebben we het tweede huis gerestaureerd met de gift van Joppe: het huis van de familie Hugo Cruz en Leticia Salas. Hij is een zwaar gehandicapte man.

Er zijn ook reparaties van huizen die met andere giften zijn gefinancierd. In het onderstaande staatje van de zeven tot nu toe gerestaureerde huizen, met donaties van drie instituties, waaronder de katholieke kerk in Joppe.

Van de donatie uit Joppe is er genoeg over om nog één huis te restaureren. 

Nogmaals hartelijk dank!, en hartelijke groeten, 
John Auping

 Het gerestaureerde huis van Hugo Cruz en Leticia Salas
De gerestaureerde kamer. “Ze zijn buiten zichzelf van blijdschap. Dat kun je begrijpen als je de miserie in aanmerking neemt waar ze voorheen in moesten wonen.”