Het Feest op 9 september

U leest een impressie van de feestelijkheden van zondag 9 september.

Inloop

De vlaggen

In de vroege morgen (7 uur) kwamen de eerste vrijwilligers binnen voor het maken van de koffie, het smeren van de krentenwegge, het gereedmaken van het priesterkoor, het hijsen van de vlag en wimpel en het plaatsen van de vlag in de toren.

In de pastorie werden vanaf 9 uur de celebranten, acolieten, misdienaars en gasten ontvangen met koffie en krentenwegge. In een tent in de tuin werden de muzikanten van de Harmonie Gorssel – Eefde en de verkeersregelaars van de Hamac uit Harfsen verwelkomd.

Toen de kardinaal, concelebranten, acolieten en misdienaars het kerkportaal verlieten volgde er een korte ‘bordesscene’: iedereen wilde dit bijzondere moment op de ‘gevoelige plaat’ vastleggen!

Zonnige processie in het lommerrijke Joppe

Processie

Theo Lam, ceremoniemeester gaf rond 10 uur de instructie voor de opstelling van de processie. Met door de bomen gefilterde zonnestralen op onze weg, gingen wij biddend en zingend onder begeleiding van de harmonie, in processie naar huis ’t Joppe.  Menigeen was hierdoor zeer ontroerd.
Bij ’t Joppe sloot diaken Theo ten Bruin, na zijn

Heilige Mis

viering in Baak zich aan bij het gezelschap.

De prachtige pontificale Hoogmis
Nadat iedereen zijn plekje had ingenomen begon de ponticicale Hoogmis. Concelebrant Pastoor Scheve hield een kort openingswoord, kardinaal Eijk ging voor, geassisteerd door diaken Ten Bruin. De andere concelebranten waren pastoor Scheve, pastoor Hogenelst, pastor Verweij en pater Auping SJ. De lezingen werden gelezen van de 23ste zondag door het jaar (B) door Gerianne Schiphorst en Wil Gradussen. De kardinaal hield een mooie overweging waarin hij de tekst van het Evangelie in een begrijpelijke context plaatste. Het was muisstil. Het koor o.l.v. dirigent Piet Klein Rouweler omlijstte de viering met gezang.

De Brunch

De smakelijke brunch

Na afloop van de viering werd de tent in no-time ingericht voor de brunch.  De kardinaal opende de brunch met een gebed. Er werd heerlijk gegeten, onderwijl gepraat en zocht men elkaar op.
Tijdens de brunch nam Theo Lam, nu als voorzitter van de 12 Apostelen het woord. Hij memoreerde de geschiedenis van het ontstaan van de kerk in Joppe en benadrukte dat er veel is om dankbaar voor te zijn jegens voorgangers en parochianen. Hij complimenteerde de jubileumcommissie met dat wat er in dit jubileumjaar is neergezet. Een voelbare vorm van duurzame energie die toekomstbestendig is. Opdat we, ook nadat de tent is afgebroken, weer doorgaan op de weg die al 150 jaar is begaan.

Theo Lam, kardinaal Eijk

Het stokje werd doorgegeven aan Germaine Wijnands, voorzitter van de jubileumcommissie en pastoraatsgroep. Zij dankte de gastheer voor zijn gastvrijheid en kardinaal Eijk en de andere voorgangers voor hun komst naar Joppe. Ze sprak ook haar grote dankbaarheid uit naar al die vrijwilligers die dit bijzondere feest tot een succes hebben gemaakt.  Ze nam iedereen in vogelvlucht mee naar de gedenkwaardige vieringen in 2018:

springkussen voor de kinderen

  • de pontificale Hoogmis met Mgr. Woorts, gevolgd door de nieuwjaarsreceptie op 14 januari;
  • de herdenking van de ingebruikname van de kerk op 27 januari met pastoor Scheve en diaken Ten Bruin;
  • de wijding van onze kerk op 6 mei met pastor Wassink;
  • op 29 juli de wijding van het icoon ‘de ontslaping van de Moeder Gods’ door pastor Brenninkmeijer- tevens schilder van het icoon- ;
  • en op 15 augustus een H. Mis waar pastoor Scheve voorging, het bronsplastiek ‘Maria Tenhemelopneming’ van Pieter Snijders werd gewijd en na de Mis het boek ‘150 jaar kerk in Joppe’ geschreven door Froukje Holtrop werd gepresenteerd. Het bronsplastiek, initiatief van de jubileumcommissie is een cadeau van de Stichting Vrienden van de Joppekerk, voor het boek heeft de Stichting het initiatief genomen.

Lees en klik voor een terugblik op de viering van 15 augustus en een ontmoeting met Pieter Snijders.

Mexico-project De waardige woning

Germaine overhandigt aan pater John Auping SJ de check voor het project Een Waardige Woning

Dankbaar voor het goede dat ons ten deel is gevallen, heeft de jubileumcommissie gemeend in dit lustrumjaar een project te omarmen, dat hoewel 9.301 km van ons is verwijderd, maar toch met ons verbonden in de persoon van pater John Auping, in Joppe getogen, een goed doel te steunen.                          Voor de armsten van Mexico-stad, in 2017 ook nog getroffen door een aardbeving, is geld ingezameld om zo te helpen die mensen een waardige woning te geven.  De commissie had pater Auping voor vandaag 9 september uitgenodigd om met ons het feest te vieren zodat wij hem persoonlijk een cheque zouden kunnen overhandigen. Namens de geloofsgemeenschap en andere gulle gevers werd symbolisch een cheque van € 6.000,00 aan pater Auping gegeven.

Zondag 16 september

De koffie met heerlijke broodjes

Op zondag 16 september zal pater Auping voorgaan in de H. Mis (om 10 uur) en ons meer vertellen over zijn werk in Mexico-stad. De collecte van die zondag zal ook bestemd zijn voor het project ‘Een waardige woning’.

Woord van Dank
Namens de commissie sprak Germaine ook veel dank uit naar alle sponsoren : de Harmonie Gorssel – Eefde, het Bosrestaurant, Jumbo-Brinkman, Bakkerij Terpstra, de Poorte-Joppe en Paul Klunder.

Positieve energie
Tot slot wenste zij onze geloofsgemeenschap toe dat, gestimuleerd door de positieve energie van het lustrumjaar, samen verder te gaan, ons geloof en onze gemeenschap vitaal te houden en zo door te geven aan volgende generaties.

De monniken

De monnikken

Een viertal broeders waagden zich aan een prachtig lied op de melodie van ‘Ons Dorp’ van Wim Sonneveld over het rijke Roomse leven. Het enthousiaste publiek zong het refrein uit volle borst mee!

Heel hartelijk dank
We kunnen terugzien op een stralende 9 september met een mooie processie, devote viering en een vrolijk feest. De jubileumcommissie dankt een ieder heel hartelijk voor uw komst, de helpende  hand en voor de gulle gave in welke vorm dan ook!

Foto’s zijn gemaakt door Annie Aarnink en eigendom van de RK Kerk te Joppe.

Germaine & Gemma