Afscheid nemen en welkom heten

bos bloemenIn onze Geloofsgemeenschap zijn 22 wijkvertegenwoordigers actief met de bezorging van het parochieblad Onderweg. Velen van hen bezorgen het parochieblad Onderweg en daarvoor het blad van Joppe al jarenlang.  Heel veel waardering daarvoor.

Het afgelopen jaar hebben helaas 6 wijkvertegenwoordigers wegens hun gezondheid of om een andere reden moeten besluiten te stoppen. Het zijn de dames Elly Brouwer, Greet de Winter, Annie Huis in ’t Veld en  Annelies Aa en de heren Richard de Kruijf en Gerrit Groot Koerkamp. In onze jaarlijkse bijeenkomst hebben we afscheid van hen genomen en hen bedankt voor hun trouwe inzet.

Daar waar mensen gaan, komen gelukkig nieuwe gezichten in beeld. Wij zijn blij dat de dames Elsje August de Meijer, Puck Vork en Petra Pelskamp en de heren Jan Engelsman, Hans Hutten, Hennie Haarman, Noud van Baalen en Erik Groot Koerkamp het stokje hebben willen overnemen. Heel hartelijk dank. We hopen dat jullie er net zoveel plezier en voldoening aan zullen beleven, als jullie voorgangers.

Heeft u vragen over de bezorging van de Onderweg, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat in Joppe of met Magda van Ommen, tel. 0575 491613 of mail naar Magda van Ommen.