Welkom diaken Anton Bos

diaken Anton Bos

diaken Anton Bos

Vanaf 1 mei j.l. is permanent diaken Anton Bos uit Brummen werkzaam in onze parochie. Hij zal aan u worden voorgesteld door vicaris Pauw in de installatieviering van pastoor Harry Scheve. In deze viering zal diaken Bos assisteren.

Anton Bos is buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand sinds 1998. Anton is geboren in 1957, getrouwd en woont al zijn hele leven in het dorp Brummen. Hij is lange tijd bouwkundig opzichtertekenaar geweest. Momenteel is hij huisman en zorgt voor de drie kinderen Esther, Mirjam en Aäron. Naast zijn huiselijke werkzaamheden is Anton Bos als permanent diaken voor het aartsbisdom Utrecht werkzaam in diverse sociaal actieve groepen in kerk en maatschappij.

Anton vindt het, zoals hij zegt, boeiend en leuk om met jonge mensen om te gaan. Voor hem is het dan ook erg belangrijk dat het bruidspaar een huwelijksvoltrekking beleeft die op hun lijf geschreven is, zoals ze het zelf graag zien. “Daarom is het persoonlijk contact heel belangrijk. Graag wil ik samen met het paar werken aan en zorgen voor de belangrijkste dag van hun leven.”