Agenda vieringen juli & augustus 2016

Thomas Apostel, ook Didymus of Ongelovige Thomas Volgens de evangelies behoorde hij tot 'de twaalf', de kring van Jezus' meest intieme leerlingen, die Hijzelf de naam 'apostel' (= 'zendeling' of 'gezondene') gaf. Volgens de overlevering trok hij na Pinksteren naar Oost-Azië en preekte het evangelie onder Parthen, Meden en Perzen en zou hij zelfs tot in India gekomen zijn. Hier stierf hij als martelaar.

Thomas Apostel, ook Didymus of Ongelovige Thomas
Volgens de evangelies behoorde hij tot ‘de twaalf’, de kring van Jezus’ meest intieme leerlingen, die Hijzelf de naam ‘apostel’ (= ‘zendeling’ of ‘gezondene’) gaf.
Volgens de overlevering trok hij na Pinksteren naar Oost-Azië en preekte het evangelie onder Parthen, Meden en Perzen en zou hij zelfs tot in India gekomen zijn. Hier stierf hij als martelaar.

Zondag 3 juli : 14de Zondag door het Jaar (C)
9.30.uur : Woord en Communieviering m.m.v. organist
Voorganger : diaken A. Bos

Zondag 10 juli : 15de Zondag door het Jaar (C)
9.30 uur : Woord en Communieviering m.m.v. organist
Voorganger : mevrouw P. Abeln

Zaterdag 16 Juli : 16de Zondag door het Jaar (C)
19.00 uur : H.Mis m.m.v. organist
Voorganger : pastoor H. Scheve

Zondag 24 juli : 17de Zondag door het Jaar (C)
9.30 uur : Woord en Communieviering m.m.v. organist
Voorganger : mevrouw P. Abeln

Zondag 31 juli : 18de Zondag door het Jaar (C)
9.30 uur : Woord en Communieviering m.m.v. organist
Voorganger : J. van Kranenburg, pastoraal medewerker

Zondag 7 augustus : 19de Zondag door het Jaar (C)
9.30 uur : H. Mis m.m.v. organist
Voorganger : em.-pastoor J. Leisink

Zondag 14 augustus : 20de Zondag door het Jaar (C)
9.30 uur : H. Mis m.m.v. Parochieel koor
Voorganger : Mgr. Th. C.M. Hoogenboom

Zaterdag 20 augustus
Huwelijk van het bruidspaar Thibault van Heeswijk en Iwcona Parsic

Zaterdag 20 augustus : 21de Zondag door het Jaar (C)
19.00 uur : Woord en Communieviering m.m.v. Parochieel koor
Voorganger : diaken A. Bos

Vrijdag 26 augustus 
13.00 uur : Huwelijk van het bruidspaar Rick Berends en Sanne Holtkuile

Zondag 28 augustus : 22de Zondag door het Jaar (C)
9.30 uur : Woord en Communieviering m.m.v. organist
Voorganger : diaken G. Oude Groen