Agenda vieringen september 2015

+ 5 september 1997 Moeder Teresa, stichteres "Orde van de Missionarissen van de Naastenliefde" & kloosterzuster. In 2003 wordt Moeder Teresa door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

+ 5 september 1997 Moeder Teresa, stichteres “Orde van de Missionarissen van de Naastenliefde” & kloosterzuster. In 2003 wordt Moeder Teresa door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Zaterdag 5 september Huwelijksviering van Lennart Crain en Mauricette Schaufeli
15.30 uur H. Mis m.m.v. het koor Steyl
Voorganger: pastoor F.  Hogenelst

Zondag 6 september – 23e zondag door het jaar  (B) Familieviering
9.30 uur Woord en Communieviering m.m.v. organist
Voorganger: de heer  W. Achtereekte

Zondag 13 september – 24e zondag door het jaar  (B) Ziekenzondag 
9.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Parochieel koor
Voorganger: de heer  W. Achtereekte

Zaterdag 19 september25ste zondag door het jaar (B)
19.00 uur H. Mis m.m.v. Parochieel koor
Voorganger : pastoor H. Scheve
Misdienaars: Marieke en Eva

Zondag 27 september -26e zondag door het jaar  (B)
9.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. organist
Voorganger: mevrouw M. Storteler

13.30 uur: Doopviering
Doopheer: diaken Theo ten Bruin.

Zondag 4 oktober27e zondag door het jaar (B)
9.30 uur: H. Mis m.m.v. Parochieel koor
Voorganger: J. Leisink, em.-pastoor