Antoine Bodar celebreert 4 augustus in Joppe

Op zondag 4 augustus d.v. om 10.00 uur celebreert priester Antoine Bodar in de heilige Eucharistie in Joppe.

Antoine Bodar (bron: http://www.antoinebodar.nl/)

Comments

  1. Theo Marsman zegt

    Geacht Pastoraatsgroep,

    Het bericht dat de heer Bodar voor zal gaan in de eucharistieviering schokt mij zeer. Het is ongepast dat de heer Bodar met zijn politieke stellingname een podium wordt geboden. Onze katholieke gemeenschap vraagt niet om bijdragen van een zeer onverdraagzame club van onder meer raciale verheerlijking van onze cultuur. De Joppese gemeenschap heeft zich in haar geschiedenis nooit schuldig gemaakt aan politieke en elitaire standpunten.
    Ik protesteer hierbij heftig tegen de aanwezigheid van deze aanhanger van een beweging die exclusiviteit voorstaat.