Apostelen met geestkracht

Wanneer viert de parochie HH. Twaalf Apostelen eigenlijk z’n patroonsfeest? De Jozefparochie kan dat op 19 maart doen, een Willibrordparochie op 7 november. Maar wat nu met twaalf heiligen? Mijn antwoord zou zijn: met Pinksteren! Dan worden de twaalf leerlingen namelijk echte apostelen, mensen met geestkracht

Na Jezus’ hemelvaart raken zijn leerlingen de moed een beetje kwaad. Ze sluiten zich op in een huis in Jeruzalem en bedenken nog net dat het een goed idee is om samen te bidden. Maar de deur blijft dicht. De Jezusbeweging was niet populair dus je kon maar beter binnen blijven zitten. En dan… terwijl ze aan het bidden zijn komt er beweging – er raast een storm door het huis, tongen van vuur die op de leerlingen blijven rusten. De belangrijkste verandering zie je niet meteen, want die gebeurt in het hart van de twaalf leerlingen. De angst en twijfel zakken weg en ze voelen nieuwe moed opkomen. Nu weten ze dat Jezus er niet alleen voor hen was maar dat ze iedereen over Hem moeten vertellen. De deuren vliegen open en die verlegen kerels vertellen opeens in alle talen dat Jezus, hun vriend, niet zomaar een mens was maar de Zoon van God is.

De Heilige Geest verandert de bange leerlingen in moedige apostelen. Dat hadden ze zelf niet zo bedacht. Jezus heeft ze uitgekozen en bij elkaar gebracht om Zijn leerlingen te worden. Maar nu is het moment gekomen om niet alleen leerling van Jezus maar ook leraar van anderen te zijn. Jezus heeft ze de weg gewezen, de Heilige Geest helpt ze die weg verder te gaan.

Zo zijn wij ook aan elkaar gegeven: twaalf geloofgemeenschappen, leerlingen van Jezus. Pinksteren is ons feest, want ook wij mogen getuigen zijn van de Blijde Boodschap. Blijf niet binnen zitten, maar doe mee! Wees niet bang, open de deuren! We kunnen het, in kracht van Zijn Geest.

Diaken Anton ten Klooster