Fluitenkruid

Pastoor Hogenelst, Lector Annie Schiphorst, misdienaars Marieke en Jolien

pastoor Hogenelst, lector Annie Schiphorst, misdienaars Marieke en Jolien

In een met Fluitenkruid versierde kerk ging pastoor Fred Hogenelst, die per 1 juli aanstaande onze parochie HH. Twaalf Apostelen gaat verlaten nog een keer voor in de feestelijke Heilige Mis op zondag 17 mei ‘Wezenzondag’ te Joppe.

Pastoor krijgt de zorg voor twee grote Parochies in de Betuwe en in de Kromme Rijnstreek. Het zijn de parochie ‘Heilige Suitbertus’ in en rond Culemborg en de parochie ‘Paus Johannes de 23e’ in en rond Houten.

We gaan je missen pastoor Hogenelst en bedanken je van harte voor de vele mooie vieringen in Joppe.

Alle Goeds en Gods Rijke Zegen voor de toekomst.

Mooie momenten
Een aantal mooie momenten uit deze viering zijn vastgelegd waarin ook scheidend vice-voorzitter Piet-Hein Cremers een pauselijke onderscheiding heeft mogen ontvangen, door Gerrit te Vaarwerk en de internetredactie.

De Zegen en de Wegzending

De Zegen en de Wegzending

Zondag 5 juli Afscheid
Zondag 5 juli aanstaande om 11.15 uur is de afscheidsviering van pastoor Fred Hogenelst in de St. Janskerk te Zutphen.