Bedankje van W. Grondhuis, Em.-pastoor

De redactie ontving onderstaande brief van pastoor Grondhuis.

W.J.J. Grondhuis,  Em.-pastoor
Beukenhorst 25
3972 HB DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Driebergen, 24 februari 2012

 Aan de Redactie van het Parochieblad van de lokale
Geloofsgemeenschap van de H.H. Twaalf Apostelen te
Joppe, Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Geachte Redactie,

                        Enkele dagen geleden bereikte mij het bericht                         dat bij gelegenheid van mijn 90ste verjaardag
                        in de H. Mis van 5 februari jl. in de Voorbede
                        voor mij gebeden is.
                        Langs deze weg moge ik daarvoor mijn
                        oprechte en hartelijke dank uitspreken, met de
verzekering dat ik ook U allen in mijn
                        H. Misviering niet vergeet.                       

                        U nogmaals van harte dankend, verblijf ik
                        met hoogachting en hartelijke groet, 

                                               W. Grondhuis