In Memoriam pastoor W.J.J. Grondhuis

Bij het overlijden van de zeereerwaarde heer
Wilhelmus (Wim) Johannes Joseph Grondhuis
priester van het Aartsbisdom Utrecht
(em.-)pastoor van Joppe van 1 juli 1988 tot 15 september 2005
3 februari 1922 – 8 juli 2016

Pastoor Grondhuis

Pastoor Grondhuis

Pastoor Grondhuis had altijd een hartelijke interesse naar het wel en wee van zijn parochianen. Zij konden goed en altijd bij hem terecht met hun levensvragen. De pastoor mocht aan het einde van het gesprek graag advies meegeven.

Zo had hij regelmatig bezoek in de pastorie en vonden daar intensieve, maar zeker ook kritische gesprekken plaats. Tot op het laatst bleef hij belangstelling houden voor de parochianen van zijn parochies, dat deed hij middels een bezoekje, een telefoongesprek of een kaartje.

In zijn hart bleef pastoor Grondhuis graag toch ook de leraar, zoals hij voorheen was op het Aartsbisschoppelijk seminarie in Apeldoorn. Hij kon mensen individueel veel leren, en ook zijn preken waren diepgaand met altijd een spirituele grondslag.

Hij hield veel van de Heilige Mis; met zorg werd deze voltrokken. De H. Mis was voor pastoor Grondhuis het hoogtepunt van de dag en zodoende ook voor de parochianen.

De Doop door Pastoor Grondhuis

De Doop door Pastoor Grondhuis

De laatste periode was hij (emeritus) pastoor in de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Joppe en woonde hij aldaar op de pastorie.

Wij missen met het overlijden van pastoor Grondhuis een bevlogen en diepgelovige priester en zijn hem zeer erkentelijk voor zijn zo betrokken herdersschap.

 

Diaken Theo ten Bruin