Bidden

“Maria, oorzaak van onze blijschap”

Wat houd ik van Maria

Wat houd ik, Maria,
van uw welsprekende stilzwijgendheid:
zij wijst ons op de grootheid en de almacht
van wie zijn hulp alleen van de hemel verwacht.

Ik weet dat U te Nazaret, o Moeder vol genade,
zeer arm geleefd hebt en dat was U genoeg:
geen wonderen, verrukking of extases
zetten uw leven luister bij,
o Koningin der uitverkorenen!

Het getal van de kleinen is heel groot op aarde:
zij kunnen zonder vrezen naar U opzien;
langs de gewone weg, o weergaloze Moeder,
gaat U hen voor op de tocht naar de hemel!

Heilige Theresia van Lisieux (mei 1897)