De Bloemenwerkgroep

v.l.n.r. Marijke, Trees, Anne, Francien, Annie, Janny

Met regelmaat komt een vijftal dames samen om met veel enthousiasme, inspiratie en inzet de kerk van Joppe te versieren met bloemen en bloemstukken. Met hoogtijdagen wordt er van te voren samen overleg gepleegd wat voor bloemen en in welke kleuren de composities gemaakt gaan worden. Janny Engelsman en Trees Hafkamp nemen het voortouw voor de inkoop van de bloemen en samen met Francis Gradussen-Ondracek, Anne van Venrooy, Annie Schiphorst en Marijke Heeren vormen zij de bloemengroep van Joppe.

Met bloemen te werken in de gezellige ambiance van pastorie of secretariaat, onder het genot van een kopje koffie, is altijd weer een hartelijk samenzijn en de resultaten worden altijd gewaardeerd. Een extra woord van waardering gaat uit naar Trees Hafkamp, die in al haar bescheidenheid het hele jaar door de bloemen in het portaal verzorgt, de boeketten in de kerk controleert en zo nodig ververst of verwijdert.

Eens per jaar vindt een ontmoeting plaats met dames van de bloemengroepen van de overige kerken van onze parochie. Er wordt dan samen bloemstukken gemaakt en leuke ideeën uitgewisseld. Aanstaande woensdag 27 december komen 15 dames van de parochiekerken naar Joppe om het resultaat van de kerstversiering in onze kerk te bekijken. Wij schenken dan koffie met zelf gebakken cake, waarna we dan  gezamenlijk naar Lochem rijden om ook daar te mogen kijken naar hun inspanningen voor de kerstversieringen.

Behalve de gezamenlijke inspiraties opdoen, geeft het een goed gevoel van verbinden en samen Kerk te zijn.

Marijke Heeren