Brunch 14 augustus

Tenhemelopneming van Maria. Murillo, 1675. St. Petersburg, Hermitage

Tenhemelopneming van Maria. Murillo, 1675. St. Petersburg, Hermitage

Zondag 14 augustus d.v. is om 9.30 uur een Heilige Mis.
Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbischop van het bisdom Utrecht zal voorgaan met diaken Th. ten Bruin.
Het parochieel koor zal de viering opluisteren.


Patroonsfeest

We vieren het patroonsfeest Maria Tenhemelopneming (15 augustus) met daarbij aansluitend de jaarlijkse brunch voor vrijwilligers en parochianen.

Wij hopen u te mogen begroeten.

 

Mgr. Hoogenboom

Mgr. Hoogenboom

De Locatieraad
Jan Wagenmans, voorzitter