Gezellige brunch

 

Jan Roes, penningmeester locatieraad

Jan Roes, penningmeester locatieraad

Na de Woord- en Communie viering waarin Jaap van Kranenburg, pastoraal werker voorging is ondanks het frisse weer de brunch goed bezocht. Helaas konden de voorzitters van de pastoraatsgroep en locatieraad niet aanwezig zijn. Jan Roes, penningmeester van de locatieraad heette daarom iedereen van harte welkom. 

Jan gaf een toelichting op de financiele cijfers en vertelde dat het bisdom akkoord is gegaan met de aan te schaffen geluidsinstallatie. Dit nieuws werd positief ontvangen.
Het was een gezellig en ontspannen samenzijn.