Cursus Beeldende kunst en Evangelie van Lucas

Evangelist Lucas

Evangelist Lucas. Hendrick ter Brugghen (1588-1629). Achter de lezende Lucas de kop van een os, het symbool van Lucas.

Moderne kunst en evangelie van Lucas
Lucas schildert zijn Evangelie, bij wijze van spreken. Beeldend vertelt hij het levensverhaal van Jezus. De joodse vertelkunst komt bij hem tot leven. Lucas ziet Jezus allereerst in de lijn van de joodse traditie, het Oude Testament.
Bovendien geeft hij aandacht aan de Geest van God en sociale positie van mensen. Een levensecht en kleurrijk verhaal.

Uit het Evangelie van Lucas komen thema’s aan bod als:

  • de rol van de Geest in het geboorteverhaal
  • de missie van Jezus (woestijn-ervaring en optreden in Nazareth)
  • betekenis van vrouwen bij Lucas
  • oude bronnen krijgen bij Jezus nieuwe glans (gedaanteverandering)
  • maatschappelijke thema’s verrassend in beeld (Lazarus en de rijke man)

Lucas is de patroonheilige van de kunstenaars. Veel kunstenaars hebben zich laten inspireren door zijn Evangelie. De beeldende kunst, die we gaan zien, is gekozen om zijn eigen zeggingskracht. Maar we zien ook kunst die gemaakt is bij het verhaal van Lucas. Daar is evenzeer verrassende symboliek en betekenis te vinden.

Werkwijze:
Elke bijeenkomst beginnen we met mediteren bij kunst en lezen een kernverhaal uit het Evangelie van Lucas en zullen dat toelichten. Daarna zullen we kunst en verhaal verbinden, met aandacht voor je eigen levensverhaal en suggesties voor gebruik in de liturgie.

Praktische gegevens bij de cursus:
Begeleiding:  pastoraal werker Marga Peters – van Langen
Kosten: € 20,-  voor 6 bijeenkomsten
Informatie en aanmelding: vóór 1 oktober 2015 bij:
Marga Peters – van Langen, telefoon: 06-29405303, e-mail: [email protected]

Aantal deelnemers: minimaal 7 maximaal 12,

Data: 12 oktober,  9 en 30 november  2015, 11 januari 2016, 8 februari 2016, 14 maart 2016, [4 april reservedatum]

Tijd: Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur of maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Bij opgave erbij vermelden deelname aan ochtend- of avondcursus.

Plaats
:  Parochiecentrum HH. Twaalf Apostelen, van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen