Opbrengst vastenactieproject

Enorm BedanktDe opbrengst van de verkoop van de bezinningsboekjes is overgemaakt aan het Vastenactieproject van de HH. Twaalf Apostelen Parochie.

De opbrengst van het Vastenactieproject is voor de vrouwencoöperatie Koado-Due in Ivoorkust. Koado -Due is een coöperatie van kleine cacaoboeren geleid door een bestuur van uitsluitend vrouwen die zich verenigen om zo sterker te staan op de cacao markt.

Het is een mooie opbrengst van € 380,00 geworden.

Alle gulle gevers hartelijk dank.