De vluchteling als naaste

Geloven in Zutphen

Geloven in Zutphen

1 oktober Informatie- en Inspiratieavond

De kranten staan er bol van: de vele mensen die op de vlucht zijn en een veilig en beter heenkomen zoeken, zijn het gesprek van de dag. Veel organisaties en individuen willen wat doen. Ook de kerken van Zutphen trekken zich het lot van deze mensen aan. Daarom bereiden wij ons voor op de komst van het AZC in Zutphen, voorjaar 2016.

Wilt u zich oriënteren op de vraag: “Kan ik straks wat betekenen voor de vluchtelingen die op het AZC wonen?” Kom dan naar de Informatie- en Inspiratieavond van de gezamenlijke christelijke kerken/geloofsgemeenschappen in Zutphen op donderdag 1 oktober.

We presenteren informatie over de voorgenomen activiteiten van de kerken. Daarnaast is de toekomstig locatiemanager van het AZC, Jeroen Peeters aanwezig. Hij vertelt over het reilen en zeilen van een AZC. Ook laten we ons die avond graag inspireren door verhalen van voormalig vluchtelingen en is er informatie o.a. over Vluchtelingenwerk.

De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van het Leger des Heils, Hagepoortplein 4, aanvang 20.00 uur, met inloop vanaf 19.45 uur.

U hoeft zich niet aan te melden. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u mailen met: [email protected]

Ben jij het maatje van een vluchteling?

Wat zou het mooi zijn als mensen vanuit hun betrokkenheid met ‘de vreemdeling als naaste’1 , een vriendschappelijke relatie opbouwen met een bewoner van het AZC Zutphen, en op die manier als ‘maatje’ fungeren. Een asielzoeker woont gemiddeld tussen de 3 en de 18 maanden in een AZC. Wil jij een poosje met iemand oplopen, een maatje worden van een bewoner van het AZC in Zutphen? Klik hier (pdf) voor meer informatie.