Welkom pastoor Harry Scheve in Zutphen

pastoor Harry Scheve

pastoor Harry Scheve

Met ingang van 1 juli 2015 is Harry Scheve benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Twaalf Apostelen.

In een feestelijke viering, voorgegaan door vicaris H. Pauw, zal pastoor Scheve geïnstalleerd worden. Deze viering vindt plaat op vrijdag 10 juli, om 19.00 uur, in de St. Janskerk te Zutphen.

Na afloop is er een gelegenheid om kennis te maken met pastoor Scheve.

Iedereen is van harte welkom en we hopen dat velen van de gelegenheid gebruik zullen maken pastoor Scheve persoonlijk te verwelkomen.