Een kostelijk boek – 150 jaar Kerk in Joppe –

In het blad Geschiedenis Magazine van maart 2019 staat een recensie over het boek ‘150 jaar Kerk in Joppe’. Kortweg: ‘Een kostelijk boek’!

Froukje Holtrop

150 jaar Kerk in Joppe

Ter gelegenheid van het jubileumjaar is het boek ‘150 jaar Kerk in Joppe’ uitgegeven door de Stichting Vrienden van de Joppekerk . Het boek is geschreven door Froukje Holtrop.

In het Geschiedenismagazine maart 2019 – 50 Jaar Kerk in Joppe  staat een recensie opgenomen, geschreven door de heer Henk Slechte, historicus en publicist.

De volledige tekst luidt:
” Lokale herinneringen leiden soms tot bijzondere publicaties. Dit boek is een mooi voorbeeld. In 1863 kocht de rooms-katholieke adellijke familie Van Hövell tot Westerflier en Wezenveld het landgoed en het Huis ’t Joppe bij Gorssel en liet er een kerk bouwen, waaraan interessante namen zijn verbonden. Zo staat er werk van beeldhouwer F.W. Mengelberg, de vader van de beroemde dirigent en is het orgel van M. Maarschalkerweerd, die ook het befaamde orgel van het Amsterdamse Concertgebouw maakte. Kunsthistorica Froukje Holtrop verwerkt allerlei informatie over de stichters en andere betrokkenen in haar kostelijke boek waardoor dat de scope van Gorssel ruim overstijgt. De functionele en duidelijk beschreven illustraties geven een goede indruk van het artistieke vakwerk. Dit is een toegankelijke en interessante bijdrage aan de geschiedenis van de room-katholieke emancipatie in de tweede helft van de 19de eeuw.”

Er zijn nog enkele boeken te koop!!
Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat of met de heer Henk Brandjes (0573-400989).