Gastkoor uit Luttenberg

Intro Dignus est Agnus

Intro Dignus est Agnus

Op zondag 23 november komt het Parochieel herenkoor van de Corneliuskerk uit Luttenberg naar Joppe de viering opluisteren met haar verscheidenheid van gezang.

Het koor staat die morgen onder leiding van dirigent Willie Jansman en wordt muzikaal ondersteund door organist Henri Fikken. Als parochiekoor is het in eigen kerk te beluisteren, maar zij komen ook bij andere parochies als gastkoor zingen. Met de deelname aan “De Passion” te Luttenberg heeft het koor zelfs nationale bekendheid gekregen, omdat dit in een uitzending van “Man bijt hond” op de TV is uitgezonden.

Het herenkoor dat vaak Gregoriaans zingt zal deze ochtend beginnen met de Introïtus: Dignus est Agnus. Het Kyrie en Gloria wordt gezongen uit de Missa Quarta van C. Jaspers.

De viering is om 9.30 uur.
De voorganger is diaken G. Oude Groen.

U bent van harte uitgenodigd en wensen u veel devotie en luisterplezier.