Gebeds- en Misintenties november 2015

handenMaandag 2 november
Jan de Baar, Ton Haafkes, Coba Schut-Wienholts, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Oostewechel, Paula Haarman ten Have, Wim Hakvoort, Geert van der Linde, Gerard Brouwer, Bennie Hakvoort, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam. ten Velde-Groot Koerkamp, Overl. ouders  Hiethaar-Wichers, Henk Schrijver

Zondag 8 november
Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl.  fam. Nijenhuis- Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen –Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Overl. Moeder en Bonnema, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren –Wagenaar, Gerard Brouwer, Overl. ouders Jansen-Gabriél, Overl. Hendrika Kester-Valentin, Wilhelmus Johannus Groot Koerkamp, Gerhardus Hermannus Lubbers, Ida Cremers-Froger, Annalisa Theresia Aa- Assink, Geertruida Hendrika Maria Jansen, Henk Schrijver

Zaterdag 14 november
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Jaargetijde Johannes Wilhelmus Teunissen, Pastor van ’t End, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp, Gerhardus Hermannus Lubbers, Ida Cremers- Froger, Annalise Theresia Aa-Assink, Geertruida Hendrika Maria Jansen, Henk Schrijver

Zondag 22 november
Lev. en overl. fam. Roelofs- Huisman, Intentie voor een overleden familie, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Geertruida Hendrika Maria Jansen, Annalisa Theresia Aa-Assink, Ida Cremers-Froger, Henk Schrijver

Zondag 29 november
Joop Bles namens de wijkvertegenwoordigers, Lev. en overl. leden van het Parochieel Koor, Jan de Baar, Paula Haarman- ten Have, Albertus Rutgers, Geertruida Hendrika Maria Jansen, Annalisa Theresia Aa-Assink, Ida Cremers-Froger, Henk Schrijver


Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.