Gebeds- en Misintenties mei 2015

biddenZondag 3 mei 9.30 uur Woord- en Communieviering

 

Overl. ouders Jansen- Gabriél, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Pastor van ’t End, Joop Bles

Zondag 10 mei 9.30 uur Woord- en Communieviering

 

Lev. en overl. fam Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam.Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen- Jansen, Overl. fam. Groot Koerkamp-Wilgers, Gerrit Groot Koerkamp, Overl. Moeder en Bonnema, Joop Bles

Donderdag 14 mei 9.30 uur Woord- en Communieviering: Hemelvaartsdag 

Geert van der Linde, Jaargetijde Gerrit Groot Koerkamp, Overl. ouders Bot –Beemster, Ceciel Bot, Joop Bles

Zondag 17 mei 9.30 uur H.Mis

 

Lev. en overl. fam. Koers –Stoer, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Intentie uit dankbaarheid, Jan de Baar, Johannes Hendrikus Teunissen, Albertus Rutgers, Joop Bles

Zondag  24 mei 9.30 uur H. Mis: Eerste Pinksterdag

 

Hendrikus Wilhelmus ten Broek, Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Paula Haarman-ten Have, Joop Bles

Zondag 31 mei 9.30 Woord- en Communieviering

Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Wilhelmus Anthonius Beulink, JoopBles

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.