Gebeds- en Misintenties april 2017

De Mis- en Gebedsintenties voor de maand april zijn :

Zondag 2 april
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Jacobus Wilhelmus Engelen, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Tonia Stoelinga-Schenk, Jaargetijde Joop Bles, Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder

Zondag 9 april Palmpasen
Gerrit Groot Koerkamp, Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Pauline de Veer Baronnes van Voorst tot Voorst, Jan de Baar, Paula Haarman-ten Have, Albertus Rutgers, Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder

Zondag 16 april Eerste Paasdag
Bennie Hakvoort, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Ton Haafkes, Geert van der Linde, Overl. ouders Jansen- Gabriél, Jaargetijde Greet van Tongeren, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp, Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder

Zondag 23 april
Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Lev. en overl. fam. Hakvoort- Aarnink, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder

Zondag 30 april
Jan de Baar, Pastor van ‘t End, Lev. en overl. fam.J ansen-Jansen, Pastoor Grondhuis, Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:  NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. de R.K.-Kerkbestuur te Joppe.