Gebeds- en Misintenties maart 2015

biddenZondag 1 maart
Overl. ouders  Jansen- Gabriél, Lev.en overl. fam. Hakvoort-Oosterwechel, Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Overl. ouders de Kruijf- Martens, Jaargetijde Monica Catarina Waltrudus Jutte- Westendorp, Eugéne Johannes Josephus Daemen, Overleden ouders Haarman-Logtenberg

Zondag 8 maart
Lev. en overl. fam. Nijenhuis –Streppel, Lev.en overl. fam. Jansen-Jansen, Lev. en overl. fam Oosterwegel-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Jan de Baar, Paula Haarman-ten Have, Jaargetijde Martinus Petrus Kimenai, Eugéne Johannes Josephus Daemen

Zaterdag 14 maart
Lev. en overl. fam.Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Jaargetijde Geert van der Linde, pastor van ‘t End, Eugéne Johannes Josephus Daemen

Zondag 22 maart
Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Lev.en overl. fam. Roelofs-Huisman, Johannes Stoelinga, Ferdinand Geene, Eugéne Johannes Josephus Daemen

Zaterdag 28 maart
Jan de Baar, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Jaargetijde Wilhelmus Anthonius Beulink, Eugéne Johannes Josephus Daemen

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer. Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave
U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.