Gebeds- en Misintenties november 2014

biddenZondag 2 november Allerzielen
Lev.en overl. fam. Roelofs – Huisman, Paula Haarman – ten Have, Overl. ouders Jansen – Gabriél, Geert van der Linde, Wim Hakvoort, Overl. ouders Hiethaar – Wichers, Gerard Brouwer, Overl. fam. Ten Velde, Ton Haafkes, Bennie Hakvoort, Franciscus  Anthonius Maria Frans van Tongeren, Martinus Johannes Jozef Breshamer, Johannes Anthonius Haarman, Max Felix Driessen

Zondag 9 november
Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam.Nijenhuis- Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen – Jansen, Henricus Anthonius Scholten, Albertus Hulsegge, Louisa Kleijn, Martinus Johannes Jozef Breshamer, Johannes Anthonius Haarman, Max Felix Driessen

Zaterdag 15 november
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Johannes Hendrikus Teunissen, Annie Hiethaar – Wichers, Louisa Kleijn, Henricus Anthonius Scholten, Albertus  Hulsegge, Hein Huis in ’t Veld, Wilhelmus Anthonius Beulink, Martinus Johannes Jozef Breshamer, Johannes Anthonius Haarman, Max Felix Driessen

Zondag 23 november
Lev. en overl. leden van het Parochieel Koor, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Overl. familie, Pastor van ‘t End, Martinus Johannes Jozef Breshamer, Johannes Anthonius Haarman, Max Felix Driessen

Zondag 30 november |
Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Gerrit  Groot Koerkamp namens de wijkvertegenwoordigers, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Martinus Johannes Jozef Breshamer, Johannes Anthonius Haarman, Max Felix Driessen


Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer. Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave
U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.