Gebedsintenties maart 2019

De gebeds- en misintenties voor maart zijn:

Zondag 3 maart
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Overl. ouders Bot-Beemster en Ceciel Bot, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Oosterwechel, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Annie Jansen, Catharine Francina Jozen-Gordeijns,  Jos Wouters

Zondag 10 maart
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Annie Jansen, Catharine Francina Jozen-Gordeijns, Jos Wouters

Zondag 17 maart
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jaargetijde Geert van der Linde, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Annie Jansen, Catharine Francina Jozen-Gordeijns, Jos Wouters

Zondag 24 maart
Ferdinand Geene, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Pastor van ’t End, Annie Jansen, Catharine Francina Jozen-Gordeijns, Jos Wouters

Zondag 31 maart
Jan de Baar, Albertus Rutgers, Marijke Windmijer, Pastoor Grondhuis, Annie Jansen, Catharine Francina Jozen-Gordeijns, Jos Wouters

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe