Gebedsintenties mei 2018

Dinsdag 1 mei Rozenkransgebed

Zondag 6 mei
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Albertina Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Wilhelmus Johannes Maria Klunder, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Jaargetijde Arnolda Gerada Maria Boxtel-Sars

Dinsdag 8 mei Rozenkransgebed

Donderdag 10 mei
Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Pastoor Grondhuis 

Zondag 13 mei|
Wilhelmus Johannes Maria Klunder, Bennie Hakvoort, Lev. en overl. fam Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl fam. Jansen-Jansen, Jaargetijde Gerrit Groot Koerkamp

Dinsdag 15 mei Rozenkransgebed

Zaterdag 19 mei Pinksteren
Wilhelmus Johannes Maria Klunder, Geert van der Linde, Overl. ouders Bot-Beemster en Ceciel Bot, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Overl. fam. Groot Koerkamp-Wilgers, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp -Klunder

Dinsdag 22 mei Rozenkransgebed

Woensdag 23 mei 10.00 uur H.Mis met Ziekenzalving

Zaterdag 26 mei
Anneke Leerkes-Stoelinga, Pastor van ’t End, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haare -Wagenaar

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe