Gebedsintenties november 2018

Gebedsintenties voor de maand november

 

Vrijdag 2 november
Geert van der Linde, Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Overl. ouders Hiethaar-Wichers, Willem Klunder, Marc Lodewijk Joan Joost van den Biesen, Johanna Wilhelmina Elisabeth Beulink-ten Broek 

Zondag 4 november
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendrikx, Pastor van ‘t End, Marc Lodewijk Joan Joost van den Biesen, Johanna Wilhelmina Elisabeth Beulink-ten Broek

Zondag 11 november
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Albertus Rutgers, Marc Lodewijk Joan Joost van den Biesen, Johanna Wilhelmina Elisabeth Beulink-ten Broek

Zondag 18 november
Willem Klunder, Overl. ouders Bot-Beemster en Ceciel Bot, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jan de Baar, Annie Hiethaar-Wichers, Marijke Windmeijer, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder, Marc Lodewijk Joan Joost van den Biesen, Johanna Wilhelmina Elisabeth Beulink-ten Broek

Zondag 25 november
Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. leden van het Parochieel Koor, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Marc Lodewijk Joan Joost van den Biesen, Johanna Wilhelmina Elisabeth Beulink-ten Broek, Marc Lodewijk Joan Joost van den Biesen, Johanna Wilhelmina Elisabeth Beulink-ten Broek

 

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe