Gebedsintenties oktober 2017

De Gebedsintenties voor de maand oktober zijn:

Zondag 1 oktober
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Jacobus Wilhelmus Engelen, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Paula Haarman-ten Have, Lev. en overl. fam. Van der Linde-de Haan, Overl. ouders de Kruijf-Martens, Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Johannes Hendrikus van Wel, Gerridina Maria van Wel-de Wit, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Greet de Winter, Uit Dankbaarheid

Zondag 8 oktober
Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Jaargetijde Bennie Hakvoort, Jaargetijde Berendina Wilhelmina Nijenhuis-Streppel, Gerridina Maria van Wel-de Wit, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks

Zaterdag 14 oktober
Lev. en overl. fam. Klunder, Geert van der Linde, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder, Gerridina Maria van Wel-de Wit

Zondag 22 oktober
Ferdinand Geene, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Gerridina Maria van Wel-de Wit

Zondag 29 oktober
Jaargetijde Annie Hiethaar-Wichers, Pastor van ’t End, Gerridina Maria van Wel-de Wit

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. de R.K.-Kerkbestuur te Joppe.