Gebedsintenties september 2017

De Gebedsintenties voor de maand september zijn:

Zondag 10 september
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Jacobus Wilhelmus Engelen, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Jan de Baar, Ferdinand Geene, Lev. en overl. fam Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Lev. en overl. fam. Groot Koerkamp-Wilgers, Lev. en overl. fam Hakvoort-Oostewechel, Albertus Rutgers, Pim Jutte, Johannes Hendrikus van WelAlberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks

Zaterdag 16 september
Geert van der Linde, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp-Wilgers, Johannes Franciscus Maria Bruinenberg, Bennie Hakvoort, Pastor van’t End, Pastoor Grondhuis, Jaargetijde Pastoor Grondhuis, Pim Jutte, Johannes Hendrikus van Wel, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks

Zondag 24 september
Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren -Wagenaar, Pastoor Sloot, Marie Voskam Lev.en overl. fam. ten Velde -Groot Koerkamp, Lev. en overl. fam. Roelofs -Huisman, Jaargetijde Antonia Johanna Maria Blom- Huisman, Pim Jutte, Johannes Hendrikus van Wel, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. de R.K.-Kerkbestuur te Joppe.