Geloven Nu gespreksgroep in Lochem: 28 september

albert schweitzer monumentGeloven Nu gespreksgroep in Lochem  op 28 september
Parochiecentrum Kastanjelaan 33, Lochem, aanvang om 20.00 uur.

“In gesprek” 

In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander.

Op de Brink in Deventer staat een imposant bronzen standbeeld van Albert Schweitzer, gemaakt door beeldhouwer Pieter de Monchy. Het is vijf meter hoog en Monchy werkte er drie jaar aan. Hij maakte het uit bewondering voor Schweitzer.

In de ene hand heeft Schweitzer een tropenhoed en in de andere hand een bijbel. Op de sokkel staat dé levensspreuk van Schweitzer: ‘Eerbied voor het leven’. Attributen en spreuk zetten kernachtig leven en werk van Albert Schweitzer als theoloog en arts neer. De stad Deventer voegt daar nog een belangrijk derde aspect aan toe,dat van musicus.
In de Grote Kerk in Deventer heeft Schweitzer meermalen orgelconcerten gegeven en zamelde daarmee geld in voor zijn werk in Afrika

Schweitzer maakte in zijn leven een radicale keuze. Hij voelde zich een bevoorrecht mens en wilde dat geluk omzetten in dienstbaarheid aan allerarmsten.

Hij wil dat doen als arts en hij begint in 1905 aan zijn derde studie: Medicijnen. Hij stuit dan overigens op veel onbegrip.
In 1913 promoveert hij voor de derde keer, nu in de geneeskunde. Het onderwerp is opmerkelijk: ‘Was Jezus een geesteszieke?’. Vanuit medisch standpunt is Schweitzers antwoord hierop: nee, Jezus was psychisch gezond.

De gesprekken ontstaan aan de hand van de vragen in het “Geloven Nu” boekje, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden.

Opgave 
Wilt u een keer meedoen? Geef u op bij Gerrit Kemna, te bereiken op het telefoonnummer 06-12787422.