Het Ariënsinstituut: terug van weggeweest

AartsbisdomEen goed begin

Het nieuwe studie- en vormingsjaar begint voor de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht op de laatste zondag van augustus. Traditiegetrouw verzamelen zij zich dan ‘s morgens vroeg voor een herdenking bij het graf  van de naamgever van het instituut, de priester Alphons Ariens, op de RK begraafplaats in Maarssen.  Aansluitend vindt in hetzelfde dorp een Eucharistieviering plaats in de H. Hartkerk waar Ariëns pastoor is geweest.

Bijzonder

Hoewel er sprake is van traditie heeft de herdenking op 31 augustus 2014 een bijzonder karakter. Waren er de afgelopen jaren zo weinig studenten dat ze samen met de studenten van het bisdom Haarlem-Amsterdam op De Tiltenberg in Vogelenzang de priesteropleiding volgden, met ingang van het studiejaar 2014/2015 wordt het Ariënsinstituut aan de Keistraat 9 te Utrecht het kloppend hart voor de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht.

Priesterstudenten?

We horen het u al zeggen: priesterstudenten, zijn die er dan nog? Zo ja, hoeveel zijn het er dan en wat zijn dit dan voor jongens? Waar komen ze vandaan? Er zijn er nu al acht (van wie er één begint met zijn stagejaar) en daarnaast kunnen we ons verheugen op de komst van drie Colombiaanse studenten. Ook studeren er twee aan de opleiding Bovendonk (voor late roepingen) in Hoeven. Kijk voor de aardigheid (vanaf eind augustus) eens in het smoelenboek op www.ariensinstituut.nl. U zult er versteld van staan. Elke student heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen achtergrond, zijn eigen roepingsgeschiedenis en zijn eigen dromen.

Vitaliteit

Het Ariënsinstituut gaat fungeren als een huis waar veel studenten maar ook priesters en diakens hun weg naartoe weten te vinden. De vitaliteit van de Kerk hangt in hoge mate af van de aanwezigheid van priesters, diakens en de vele vrijwilligers. Het is van groot belang de priesters een opleiding te geven die past bij hun bijzondere ambt. De kosten hiervoor zijn hoog. De opleidingen ontvangen geen enkele overheidssteun omdat de Kerk en niet de Staat het studie- en vormingscurriculum vormgeeft. Slechts enkele studenten hebben nog recht op een beurs. Voor een belangrijk deel is het Ariënsinstituut dus aangewezen op schenkingen.

Financiële steun

Het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht heeft tot doel de beste opleidingen mogelijk te maken voor zoveel mogelijk priesters in het Aartsbisdom Utrecht. Dit Fonds heeft de ANBI status. Dit betekent dat er voor de schenkers veel fiscale voordelen te behalen zijn. Het geld voor het Ariënsinstituut wordt gefourneerd door het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Meer hierover op www.ariensinstituut.nl Mocht u een financiële bijdrage willen leveren dan kunt u uw schenking storten op rekening NL64ABNA0810496488 ten name van Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht. Graag bedanken wij u bij voorbaat. Ook voor uw gebed en sympathie!

Vragen?

Stuur uw mail naar [email protected] of bel: 030 – 2680458

 

Nederlandse priester sterft langzaam uit

Dat zegt  Patrick Kuipers, rector bij de priesteropleiding van het Ariënsinstituut bij BNR Nieuwsradio.

Ondanks een flink tekort komen er steeds minder Nederlandse priesters. Van de 76 priesterstudenten komen er 49 uit het buitenland. Dat zei Patrick Kuipers, rector bij de priesteropleiding van het Ariënsinstituut, donderdag bij BNR Nieuwsradio.

Volgens Kuipers hebben jongeren tegenwoordig andere behoeften dan vroeger. ‘Geloof en kerkelijkheid hebben in deze tijd weinig plaats in het leven van jonge mensen’, vertelt hij. ‘Het wordt steeds moeilijker om mensen te enthousiasmeren voor de kerk en de geloofsgemeenschap.’

Toch is de behoefte aan priesters in het hele land erg groot, weet Kuipers. ‘Er is een groot priestertekort. Veel parochies en kerken hebben geen eigen priesters en moeten priesters delen.’ Uit de meest recente cijfers over 2011 blijkt dat er nog maar 811 priesters zijn, terwijl er 1.101 parochies werden geteld.

De meeste studenten aan het Ariënsinstituut komen uit Zuid-Amerika. Volgens de rector komt dat doordat het geloof in dat werelddeel nog altijd een belangrijke rol speelt in het leven. ‘In Zuid-Amerika is de kerk toch levendig en sprankelend. Veel jongeren willen zichzelf in dienst stellen van de kerk in Nederland.’

Kuipers steekt de hand in eigen boezem. ‘De kerk is voor veel mensen tot een instituut geworden dat op verre afstand staat en dat er bijna niet meer toe doet. Dat hebben we voor een groot deel aan onszelf te wijten doordat er de afgelopen decennia gebeurd is en hoe daarmee omgegaan is. Nu is de tijd gekomen om te laten zien dat we er nog zijn en we een boodschap hebben die er mag zijn en er toe doet.’

Bron:  http://www.katholiek.nl/lifestyle/nederlandse-priester-sterft-langzaam-uit/ d.d. 15 augustus 2014