Chrismaviering 12 april

HH. Oliën

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt altijd plaats op woensdagavond in de Goede Week. Dit jaar is het op woensdag 12 april en traditiegetrouw in Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18 ).
Aanvang van de viering is 
19.00 uur.

Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Iedereen is dan ook van harte welkom. De vertegenwoordigers van alle locaties zijn uitgenodigd om iets mee te brengen voor de Voedselbank Apeldoorn en de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn.