Hoe gaat het met de financiën van de Joppe kerk

In de kerkbalans brief van januari heeft u de getallen ontvangen.

Hierbij enige trends :

  1. De pastorie is verhuurd als kantoor/woonhuis. Dit zorgt voor extra inkomsten. Echter waren enige verbouwingen nodig zoals een schuur, de badkamer en de keuken. Samen met HH. Twaalf Apostelen wordt uitgezocht hoe deze kosten zullen worden geboekt.
  2. Dit jaar zullen aan de kerk , na overleg met Monumentenwacht, enige restauratie werken verricht worden. Hiervoor zijn reserveringen geboekt en we ontvangen subsidie.
  3. Het aantal uitvaarten is hoog. Dit zorgt voor inkomsten, maar het aantal leden van onze geloofsgemeenschap neemt af en daardoor minder toekomstige inkomsten.
  4.  De kerkbijdragen lijken stabiel.

Locatieraad
.

Jan Roes, penningmeester