Juni Heilig-Hartmaand

Heilig Hart van Jezus

Heilig Hart van Jezus

De maand juni is in de rooms-katholieke kerk toegewijd aan het Heilig Hart. Meestal valt de derde vrijdag na Pinksteren in juni. Dit jaar op vrijdag 3 juni. Die dag wordt het ‘hoogfeest van het heilig Hart van Jezus’ gevierd.

In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en hartstocht. Sint-Augustinus (354-430) beschreef het hart als symbool van liefde. Middeleeuwse mystici beschreven hun ervaringen van de hartstochtelijke liefde van Jezus voor de mensheid. Deze liefde uit zich in de wil om te lijden en te sterven in het belang van de ander.

Visioen
Het Heilig-Hartfeest ontstond in Frankrijk. In een visioen van Sint-Margaretha Maria Alacoque (1646-1690) toonde Jezus zijn bloedend hart. Hij maakte deze mystica uit het Franse Paray-le-Monial deelgenoot van zijn verdriet vanwege het grote aantal mensen die zijn liefde afwezen. Daarom moest er een dag komen waarop zijn onmetelijke liefde centraal zou komen te staan. In het visioen gaf Jezus de opdracht de feestdag in te stellen op de vrijdag na de achtdaagse van Sacramentsdag, oftewel de derde vrijdag na Pinksteren.

Feest
Paus Pius IX schreef het feest van het Heilig Hart in 1856 voor heel de RK-Kerk.

Juni
Geleidelijk groeide het gebruik om de maand juni als Heilig-Hartmaand te beschouwen. Dat hield in dat gelovigen zich in juni bijzonder toewijdden aan het Heilig Hart, wat onder meer inhield dat men boete deed om de veelvuldige loocheningen van Jezus’ liefde voor de mensheid als het ware te compenseren. Eind 19de eeuw haalden veel katholieke huisgezinnen een heilighartbeeld in huis, dat in juni extra vereerd werd.

Doorboring
De evangelielezing van de Heilig-Hartmis is genomen uit het Evangelie van Johannes. Daarin wordt verteld dat een Romeinse soldaat de zijde van Jezus dode lichaam doorstak. ‘Meteen kwam er bloed en water uit’, aldus Johannes 19,34. Deze doorboring van Jezus’ hart wordt in de katholieke traditie soms geïnterpreteerd als de oorsprong van de Kerk, waarin de gelovigen met water zijn gedoopt en in de eucharistie eten en drinken van het Lichaam en Bloed des Heren.

Bron: Heilig Hart

 

Bid de noveen ter ere van het H.Hart