Bidden

Noveen tot het Heilig Hart volgens Jezus’woorden in het Evangelie I _ Mijn Jezus, die gezegd heeft: “Voorwaar ik zeg u, bidt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal worden opgedaan” zie ik klop, ik zoek, ik bid om de genade … Onze Vader, die in de hemel zijt, […]

Juni Heilig-Hartmaand

De maand juni is in de rooms-katholieke kerk toegewijd aan het Heilig Hart. Meestal valt de derde vrijdag na Pinksteren in juni. Dit jaar op vrijdag 23 juni. Die dag wordt het ‘Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus’ gevierd. In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en […]

Juni Heilig-Hartmaand

De maand juni is in de rooms-katholieke kerk toegewijd aan het Heilig Hart. Meestal valt de derde vrijdag na Pinksteren in juni. Dit jaar op vrijdag 3 juni. Die dag wordt het ‘hoogfeest van het heilig Hart van Jezus’ gevierd. In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en […]