Kerstcollectes 2014

Caritas JoppeArmoede mag niet voorkomen in de samenleving. Dit uitgangspunt vinden wij terug in de bijbel. Echter in Nederland komt armoede voor, vooral onder alleenstaande ouders met kinderen, mensen zonder betaald werk, ouderen en mensen met psychische problemen. Deze mensen worden niet alleen geplaagd door geldzorgen. Door armoede verliezen ze vaak ook hun zelfrespect en hun sociale contacten. Armoede is voor velen de ver van mijn bed show, kan overal voorkomen maar niet in Joppe, Harfsen, Almen, Epse, Eefde of Gorssel!   Of toch wel?

Sinds vorig jaar is er een dramatische stijging van hulpvragen binnengekomen bij de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden ookwel ISBN in de voormalige gemeente Gorssel. Een instelling voor armenzorg waar onze geloofsgemeenschap ook aan deelneemt. De hulpverleners geven bijvoorbeeld broodgeld aan leraren op onze scholen om aan ouders te geven voor die kinderen die zonder eten naar school gaan.

Wij willen proberen de eerste nood lenigen en doen een dringend beroep op u om royaal te geven tijdens de kerstcollectes die bestemd zijn voor armenzorg in uw straat, buurt, wijk, dorp bij….. de onbekende. Helpt u mee?

Dank namens de onbekende armen in onze dorpen.  

geld

Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN)

Om diverse redenen (o.a. privacy) is voor de praktische uitvoering van de ‘armenzorg’ al jaren geleden door de Protestantse en Katholieke kerken in de (voormalige) gemeente Gorssel de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden opgericht. Deze stichting ondersteunt bij schuldsanering, verstrekt kortlopende leningen en springt bij in geval van acute financiële problemen bij mensen, die buiten de reguliere regelingen of voorzieningen vallen. De stichting onderhoudt contacten met de burgerlijke gemeente en met het maatschappelijk werk. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door diakenen van de deelnemende kerken.

Kerstgift

Voor een kerstgift kunt u ook zonder een kerkbezoek de armen in onze dorpen ondersteunen. Dat kan via een overboeking op bankrekeningnummer: NL37RABO0322365309 ten name van ISBN.
Hartelijk dank voor uw gift namens de onbekende armen in onze dorpen.