Koffie-ochtend 15 november

Koffie!

De eerste koffie-ochtend voor ouderen hebben we alweer achter de rug.  Het was een gezellige ochtend, maar jammer genoeg  waren er niet erg veel mensen.

De volgende ochtend is op woensdag 15 november en we hebben em.-pastor J. Leisink bereid gevonden om ons het een en ander te vertellen over zijn reis van afgelopen zomer naar de Baltische Staten. Vast een heel interessante ochtend, die zeker de moeite waard zal zijn. We hopen dan ook dat er veel belangstelling voor deze ochtend is.

Daarna hebben we, alweer in het nieuwe jaar, de volgende ochtend op 10 januari 2018. We hebben dan mevrouw Louise Hartman uit Zutphen als gastspreker.

Maar eerst  a.s. 15 november de reis naar Letland, Estland en Litouwen.

Om 10.00 uur staat de koffie klaar in de pastorie. U hoeft zich niet aan te melden, maar het is wel fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en ook als u opgehaald wilt worden graag een telefoontje naar Puck Vork, 0575 – 490500 of  Janny Engelsman, 0575-490434.