Koffie-ochtend 15 november

De eerste koffie-ochtend voor ouderen hebben we alweer achter de rug.  Het was een gezellige ochtend, maar jammer genoeg  waren er niet erg veel mensen. De volgende ochtend is op woensdag 15 november en we hebben em.-pastor J. Leisink bereid gevonden om ons het een en ander te vertellen over zijn reis van afgelopen zomer naar […]

De rode stola van Jan Leisink, em.-priester

In de Hoogmis van Pinksteren waar Jan Leisink, em.-priester (1937) voorging, droeg hij een speciale rode stola. Na het welkom heten van de kerkgangers vertelde pastor Leisink dat hij vandaag een speciale rode stola draagt, die hij in de jaren negentig heeft mogen ontvangen van paus Johannes Paulus II. Dat was tijdens een retraite in […]