Koffie-ochtend ‘grote opkomst’

De heer Clemens van Hövell tot Westerflier vertelt boeiend over de geschiedenis en ontstaan van de kerk

Grote opkomst

Op woensdag 17 mei jl. hadden we weer onze tweemaandelijkse koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie.

De belangstelling was groot en we moesten heel wat extra stoelen aanschuiven, want we hadden de heer Clemens van Hövell tot Westerflier bereid gevonden om ons wat meer inzage te geven  over de geschiedenis van onze Joppe kerk en Huize ’t Joppe. We wisten natuurlijk wel het een en ander van het ontstaan van de kerk, maar nu konden we het ook van een andere kant horen. En vanuit de familie archieven doken mooie gegevens op.

Gegeven aan de kerk van ’t Joppe door baron C.E.J.F. van Nispen en zijn echtgenote C.J.T.M. van Hövell van Swanenburg

Wist u  bijvoorbeeld, dat de monstrans in 1868 door familie van de stichters geschonken werd. De koster Hein Klunder, die ook aanwezig was, haalde voor deze keer, de monstrans  uit de kerk, zodat we allen deze van dichtbij konden zien. Vooral de inscriptie, op de voet van de monstrans gegraveerd, was nu goed te lezen: Gegeven aan de kerk van ’t Joppe door baron C.E.J.F. van Nispen en zijn echtgenote C.J.T.M. van Hövell van Swanenburg.

Het verhaal begon met een foto van de 80 jarige grootvader Arnoldus van Hövell tot Westerflier samen met zijn 3 kleinzoons Otto, Clemens en Frans, de op dat moment (ca.1859) enige levende familieleden van de familie van Hövell tot Westerflier

Na het overlijden van opa in 1862, kwam er geld vrij en de 3 broers  kochten samen Huis ’t Joppe met alles wat daarbij hoorde, zoals o.a. landerijen en  5 boerderijen. We zagen een echt mooi archiefstuk: het veilingboekje betreffende de verkoop van langoed het Joppe en de erbij horende kadasterkaart. De jongste van de broers, Frans, de overgrootvader van onze verteller,  ging op ’t Joppe wonen en pas 5 jaar later volgde de echte verdeling onder de broers.  Ook de kerk werd door de familie samen gesticht en ingericht. Veel familieleden gaven na de bouw een geschenk voor de inrichting van de kerk, zoals bijvoorbeeld het altaar, de communiebank, preekstoel enzovoort.

Alles bij elkaar hadden we een heel interessante ochtend, iedereen luisterde geboeid en we hopen, dat dit een mooi begin is voor het 150 jarig bestaan van de kerk volgend jaar. Na een hartelijk dankwoord aan de heer van Hövell besloten we deze laatste koffie-ochtend voor de zomervakantie.  De volgende koffie-ochtend is op woensdag 6 september. Het onderwerp hoort u  ter zijner tijd.

Een mooie zomer en tot ziens op de koffie-ochtend in september!

Puck Vork